คอสตา

น้ำยาพ่นยุง คอสตา

 น้ำยาพ่นยุง คอสตา ชื่อและอัตราส่วนของสาระสำคัญ : เดลทาเมทริน 2.5% (deltamethrin)…2.5% W/V EC

ประโยชน์ น้ำยาพ่นยุง คอสตา ใช้ป้องกันและกำจัดยุงในบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงสาบ มด
วิธีใช้ ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง
สำหรับการกำจัดยุง โดยเครื่องพ่นหมอกควัน ผสม คอสตา อัตรา 1 มิลลิลิตร เติมน้ำมันโซล่าหรือน้ำมันก๊าดให้ได้ 250 มิลลิลิตร นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร
สำหรับการกำจัดยุง โดยเครื่องพ่นละอองฝอยแบบ ULV ผสม คอสตา อัตรา 1 มิลลิลิตร เติมน้ำให้ได้ 50 มิลลิลิตร นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 10 มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร
ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว สำหรับแมลงคลาน ผสม คอสตา อัตรา 12 มิลลิลิตร เติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตรต่อพื้นที่ 24 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิตภายหลังการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
อย/วอส.176/2557

เลือกดูน้ำยาพ่นยุงเพิ่มเติมที่ 

สถานการณ์ ไข้เลือดออก 2562