ซูมิไธออน L 40 S

น้ำยาพ่นยุง ซูมิไธออน L 40 S

น้ำยาพ่นยุง ซูมิไธออน L 40 S สารออกฤทธิ์เข้มข้น เฟนิโทรไทออน40% เมตราเมทริน1% สารกำจัดยุงลาย แมลงวัน แมลงสาบ แมลงในโรงเก็บ และแมลงนำโรคทางสาธารณสุขต่างๆ

น้ำยาพ่นยุง ซูมิไธออน L 40 S สามารถใช้ได้ทั้ง เครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นระบบละอองฝอยละเอียด(ULV)
ได้รับการรับรองโดย องค์การอนามัยโลก (WHO)และหน่วยงานราชการต่างๆ
 (SUMITHION L 40 S)

เพิ่มฤทธิ์ 2 พลังบวก เพื่อการกำจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดและส่วนประกอบ

สูตร(Formulation)

สารเฟนิโทรไทออน (fenitrothion)……………40% W/V EC

เตตราเมทริน(tetramethrin)…………….1% W/V EC

ความคงตัว(Stability) ถ้าเก็บที่อุณหภูมิ 35º C จะคงตัวอยู่ได้อย่างน้อย เป็นเวลา 3 ปี

ขนาดบรรจุ (Packing) บรรจุในขวดพลาสติก (Co-extrution) 1 ลิตร x 12 / กล่องและถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร

   1.ซูมิไธออน L 40 S : ได้รับการทดสอบจากองค์การอนามัยโลก ทั้งทางห้องปฏิบัติการและในพื้นที่ และได้รับการรับรองให้เป็นสารเคมีสำหรับฉีดพ่นเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดยุง ซึ่งมีฤทธิ์ตวบคุมอยู่ประมาณ 2-3 เดือน และออกฤทธิ์แทรกซึมกวาดล้างแม้แมลงที่หลบซ่อนอยู่ (Flushing-Out effect)

   2.ซูมิไธออน L 40 S : เป็นสารเคมีป้องกันและกำจัดแมลง สูตรพิเศษ 2 ชนิดผสมกัน คือ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate)และสารกลุ่มไพรีทรอยด์(Pyrethroid)เหมาะสำหรับการป้องกันและควบคุมการระบาดของแมลงพาหนะนำโรคต่างๆเช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ ตลอดจนแมลงในโรงเก็บ(stored pest) เช่น มอดข้าวสาร มอดแป้ง ด้วงงวงเป็นต้น

   3.ซูมิไธออน L 40 S : ออกฤทธิ์เฉียบพลัน (Fast Knock Down effect)

– อัตราการตายของยุงในการทดลอง โดยรัยงลำดับสารเคมีที่มีประสิทธิภาพจากมากไปน้อย fenitrothion > lamda – cyhalothrin

   4.ซูมิไธออน L 40 S : ออกฤทธิ์ได้ดีต่อแมลงที่มีความต้านทานต่อสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและไม่พบการดื้อต่อสารเฟนิโทรไทออนในยุงชนิดต่างๆ

– การประเมินความเป็นพิษของสารเคมีต่อยุงตัวแก่ พบว่า สารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟสมีความเป็นพิษต่อยุงตัวแก่มากกว่าสารกลุ่มไพรีทรอยด์

   5.ซูมิไธออน L 40 S : ใช้ง่าย สามารถฉีดพ่นได้หลากหลายวิธี ทั้งระบบหมอกควัน (fogging) และระบบละอองฝอย(ULV)

อัตราการใช้

แมลง           ส่วนผสม สารเคมี:น้ำมัน                                       ชนิดเครื่องพ่น ปริมาณใช้ต่อพื้นที่

ยุง,แมลงวัน                       1:1 ไอจีบา ระบบละอองฝอยละเอียด(ULV) PORT 423 1400 ซีซี/10000ตรม.

1:40 ไอจีบา ระบบ หมอกควัน TF34 35 100 ซีซี/100 ตรม.

แมลงสาบ 1:1 ไอจีบา ระบบละอองฝอยละเอียด(ULV) PORT 423 1400 ซีซี/10000 ตรม.

1:20 ไอจีบา ระบบ หมอกควัน TF34 35 100 ซีซี/100 ตรม.

Inecticide Acute Oral Toxicity Acute DermalToxicity Inhalation Toxicty

fenitrothion 330-800 mg./kg. 890-1,200 mg./kg. Exposure :4 hours

tetramethrin >5,000 mg./kg. >5,000 mg./kg. >2,210 mg./m

*LD 50 mg./kg.body weight (male and female)

เลือกดูน้ำยาพ่นยุงเพิ่มเติมที่ 

สถานการณ์ ไข้เลือดออก 2562