ทรายอะเบท

ทรายอะเบท

ทรายอะเบท ทีมีฟอส 1%เอสจี  มี 2 แบบ

1.แบบถัง 25 กิโลกรัม (ทรายอยู่ในถัง)

2.แบบซอง 50 กรัม มี 500ซอง/ถัง

หน้าที ทรายอะเบท ทีมีฟอส 1%เอสจี 

1.เป็นสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยุงรำคาญ ในแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามภาชนะเก็บน้ำ และท่อระบายน้ำภายในบ้านเรือนได้เป็นอย่างดี

2.ออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทการหายใจของลูกน้ำยุงชนิดต่างๆ เช่น ยุงลาย ยุงก้นป่อง ยุงรำคาญ ทำให้ลูกน้ำยุงตายภายใน 1 ชั่วโมง และคงฤทธิ์อยู่ได้นานกว่า 3 เดือน

3.ยังสามารถใช้กำจัด ตัวอ่อน ของแมลงต่างๆได้ดีอีกด้วย เช่น ริ้นน้ำจืด ริ้นน้ำเค็ม ริ้นดำ แมลงหวี่ขาว ฯลฯ

4.ปลอดภัยต่อคน ปลา และสัตว์ทุกชนิด

ยกเว้น ปลาทองซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได้

ผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดแมลง “ทรายอะเบท(ABATE) ” สารออกฤทธิ์ คือ temephos (กลุ่มเคมี organophosphate) มีค่าความเป็นพิษ (LD50) เท่ากับ 8600 mg/kg. ใช้ประโยชน์ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก ยุงรำคาญ ยุงก้นป่อง ทรายอะเบทออกฤทธิ์ ภายใน 1 ชั่วโมง และคงฤทธิ์อยูได้นานกว่า 3 เดือน มีอินทรีย์วัตถุตกค้าง/ปนเปื้อนอยู่น้อย กระทรวงสาธารณสุขได้นำมาใช้ในการกำจัดลูก น้ำของยุงลายตามบ้านเรือนของประชาชน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ สารออกฤทธิ์คือ temephos ซึ่งสารทีมีฟอส จะออกฤทธิ์ทำลายระบบประสาทการหายใจของลูกน้ำยุงชนิดต่างๆ รวมทั้ง สามารถกำจัดตัวอ่อน ของแมลงต่างๆ เช่น ริ้นน้ำจืด ริ้นน้ำเค็ม ริ้นดำ แมลงหวี่ขาว เป็นต้น ยังปลอดภัยต่อคน ปลา และสัตว์ทุกชนิด ยกเว้นปลาทอง อาจเกิดอันตรายได้

วิธีใช้ คือ นำ ทรายอะเบท(ABATE) 1 กรัม ใส่ในน้ำ 1 ลิตร หรือ 10 กรัม ในน้ำ 100 ลิตร หรือ ทรายอะเบท(ABATE) 20 กรัมในน้ำ200 ลิตร(ตุ่มมังกร) สามารถใส่ ทรายอะเบท(ABATE) ได้ทั้งในน้ำดื่ม (องค์การอนามัยโลกและ อย.แนะนำยี่ห้ออื่นๆ ควรศึกษารายละเอียดข้างถัง) และสามารถใช้ในท่อระบายน้ำ น้ำตามท้องร่อง ต่างๆ

ข้อดี ของการใช้ ได้แก่

1. เมื่อใส่ ในภาชนะที่มีน้ำขัง จะออกฤทธิ์ภายใน 1 ชั่วโมง และจะป้องกันไม่ให้เกิดลูกน้ำได้นานประมาณ 3 เดือน (ขึ้นอยู่กับวิธีการใชน้ำด้วย)

2.ทรายอะเบท(ABATE) เป็นสารเคมีที่มีอันตรายน้อย (LD50 8600 mg/kg.) ถ้าใส่ ตามอัตราส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ จะไม่เกิดอันตรายทั้งคนและสัตว์เลี้ยง

ทรายอะเบท(ABATE) เป็นทรายเคลือบสาร ทีมีฟอส (Temephose ) ความเข้มข้น 1 % สารทีมีฟอสเป็นสารเคมีกลุ่ม ออแกนโนฟอสเฟส(Organno Phosphate) ซึ่งมีฤทธิ์ทางระบบประสาทการหายใจของลูกน้ำยุง ชนิดต่างๆ มีขนาด 25 กก./ถัง ขนาด 20 กรัม/ซอง ขนาด 50 กรัม/ซอง และ ขนาด 100 กรัม/ซอง รวมทั้งยังมีบรรจุ 20 กรัม ในซอง แบบถุงชา ซึ่งสามารถ ใส่ในตุ่มน้ำได้เลยโดยไม่ต้องบรรจุใหม่

ทรายอะเบท(ABATE) เป็นเครื่องหมายการค้า ของบริษัทบีเอเอฟเอส ซึ่งเป็นการเรียกชื่อเหมือนชื่อสามัญทั่วไป ทำให้ผู้บริโภคหรือแม้แต่ผู้ขายเองเข้าใจผิด ฉะนั้น ทรายอะเบท(ABATE) คือทรายเคลือบสาร ทีมีฟอส 1 % ยี่ห้ออะเบท (หรือตราพระอาทิตย์ )

ควรใช้ ทรายอะเบท(ABATE) ตามอัตราที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง

ก่อนใช้ ทรายอะเบท ควรศึกษารายระเอียดและอ่านคำแนะนำ วิธีการใช้ในฉลาก และปฏิบัติโดยเคร่งครัด

หมายเหตุ : หากเกิดการแพ้ระคายเคือง หรือหากเข้าตาต้องรีบนำนำสะอาดล้างออก แล้วรีบไปพบแพทย์โดยด่วนพร้อมฉลากยา

เลือกดูทรายอะเบทเพิ่มเติมที่ 

สถานการณ์ ไข้เลือดออก 2562