ไซเพอร์การ์ด 10 EC

น้ำยาพ่นหมอกควัน ไซเพอร์การ์ด 10 EC

น้ำยาพ่นหมอกควัน ไซเพอร์การ์ด 10 EC ชื่อและอัตราส่วนของสาระสำคัญ : ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)……10% W/V EC กำจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด

วิธีใช้ น้ำยาพ่นหมอกควัน ไซเพอร์การ์ด 10 EC ฉีดพ่นพื้นผิว

แมลงบิน ใช้ ไซเพอร์การ์ด 10 EC อัตรา 10 ซีซี แล้วเติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร หรือ  ไซเพอร์การ์ด 10 EC 1 ส่วน แล้วเติมน้ำให้ได้ 100 ส่วน นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 25 ซีซี.ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นพื้นผิวตามแหล่งเกาะพักของแมลงบิน

แมลงคลาน ใช้ ไซเพอร์การ์ด 10 EC อัตรา 12.5 ซีซี แล้วเติมน้ำให้ได้ 1 ลิตร หรือ  ไซเพอร์การ์ด 10 EC 1.25 ส่วน เติมน้ำให้ได้ 100 ส่วน นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 ซีซี.ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามทางดินซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลงทั้งภายในและภายนอกอาคาร

เลือกดูน้ำยาพ่นหมอกควันเพิ่มเติมที่ 

สถานการณ์ ไข้เลือดออก 2562