ไอจีบา ทีเอฟ 35 EVO

ครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 35 EVO (IGEBA TF 35 EVO)

เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 35 EVO (IGEBA TF 35 EVO)

คุณสมบัติ เครื่องพ่นยุง ไอจีบา ทีเอฟ 35 EVO (IGEBA TF 35 EVO)

   1.ไอจีบา ทีเอฟ 35 EVO (IGEBA TF 35 EVO) มีระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ ไม่ใช้หัวเทียน จึงทำให้สะดวกในการใช้งาน

   2.ไอจีบา ทีเอฟ 35 EVO (IGEBA TF 35 EVO) มีคาร์บูเรเตอร์ เป็นระบบปรับน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ โดยไม่ต้องปรับปุ่มน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อหาอัตราส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ

   3.ไอจีบา ทีเอฟ 35 EVO (IGEBA TF 35 EVO) มีถังน้ำยา ถังน้ำมัน ทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและความร้อน

   4.ไอจีบา ทีเอฟ 35 EVO (IGEBA TF 35 EVO) มีท่อพ่นหมอกควัน ท่อพ่นละอองฝอย ทำด้วยโลหะชนิดพิเศษทนต่อความร้อนพร้อมตะแกรงกันความร้อน

   5.ไอจีบา ทีเอฟ 35 EVO (IGEBA TF 35 EVO) มีน้ำหนักเบา สะดวกในการใช้งาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เครื่องมือขนาดใหญ่เข้าไปปฏิบัติงานไม่สะดวก

   6.ไอจีบา ทีเอฟ 35 EVO (IGEBA TF 35 EVO) สามารถใช้พ่นสารเคมีทั้งระบบหมอกควัน เพื่อป้องกันและกำจัดแมลง พาหะนำโลกสู่คนและสัตว์เลี้ยง ตลอดจนแมลงศัตรูพืชโรคพืช

   7.ไอจีบา ทีเอฟ 35 EVO (IGEBA TF 35 EVO) เป็นเครื่องพ่นที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพการผลิต ISO 9001 และผ่านการทดสอบได้รับการรับรองจาก สถาบัน IPPRC (IMPERIAL COLLEGE LONDON) WHO EQUIPMENT EOR VECTOR CONTROL SPECFICATION GUIDELINES (WHO/HTM/NTD/WHOPES/2010.9)

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดตัวเครื่องพ่น (ยาว x กว้าง x สูง) (ซม.)  133.5 x 28.5 x 34
น้ำหนักเครื่องเปล่า (กก.)  7.8
ถังบรรจุสารเคมี มาตรฐาน (ลิตร)  6.5
ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)  1.2
กำลังแรงม้าของเครื่อง (กิโลวัตต์/แรงม้า)  18.7 / 25.4
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร/ชม.)  2
อัตราการฉีดพ่นเฉลี่ย (ลิตร / ชม.) (น้ำมัน)  20
อัตราการฉีดพ่นเฉลี่ยได้สูงสุด (ลิตร / ชม.) (น้ำมัน)  42
ปะจุไฟจุดระเบิด (ถ่านไฟฉาย)  4 x 1.5 โวลท์
แรงดันในถังบรรจุสารเคมี (บาร์)  0.25

อุปกรณ์ประจำเครื่อง
หัวฉีดขนาด 0.8 มม.(10 ลิตร/ชม.) 1 ชิ้น
หัวฉีดขนาด 1.0 มม.(15 ลิตร/ชม.) 1 ชิ้น
หัวฉีดขนาด 1.2 มม.(20 ลิตร/ชม.) 1 ชิ้น
หัวฉีดขนาด 1.4 มม.(25 ลิตร/ชม.) 1 ชิ้น
ท่อยาวดูดน้ำยาในถัง 1 ชิ้น
กรวยน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ชิ้น
กรวยน้ำยา 1 ชิ้น
เครื่องมือซ่อมบำรุง 1 ชุด
ทำความสะอาด 1 ชุด
ประเก็นชุดซ่อม 1 ชุด
คู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษาพร้อม รายการอะไหล่ (ภาษาไทย) 1 ชุด
สายสะพาย 1 ชุด

เลือกดูเครื่องพ่นยุงเพิ่มเติมที่ 

สถานการณ์ ไข้เลือดออก 2562