ไอจีบา ทีเอฟ 35

เครื่องพ่นหมอกควัน ไอจีบา ทีเอฟ 35 (IGEBA TF 35

 เครื่องพ่นหมอกควัน ไอจีบาทีเอฟ 35 (IGEBA TF 35)

คุณสมบัติของ เครื่องพ่นหมอกควัน ไอจีบาทีเอฟ 35 (IGEBA TF 35)

  1.ไอจีบาทีเอฟ 35 (IGEBA TF 35) มีระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ไม่ใช้หัวเทียน จึงทำให้สะดวกในการใช้งาน

  2.ไอจีบาทีเอฟ 35 (IGEBA TF 35) มีคาร์บูเรเตอร์เป็นระบบปรับน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ โดยไม่ต้องปรับปุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อหาอัตราส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ

  3.ไอจีบาทีเอฟ 35 (IGEBA TF 35) มีถังน้ำยา ถังน้ำมัน ท่อพ่นหมอกควัน ท่อพ่นละอองฝอย และท่อระบายความร้อนทำด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิม

  4.ไอจีบาทีเอฟ 35 (IGEBA TF 35) มีน้ำหนักเบาสะดวกการใช้งาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เครื่องมือขนาดใหญ่เข้าไปปฏิบัติงานพนักงานไม่สะดวก

  5.ไอจีบาทีเอฟ 35 (IGEBA TF 35) สามารถใช้ระบบพ่นสารเคมีทั้งระบบหมอกควัน และระบบ(ยูแอลวี) เพื่อป้องกันและกำจัดแมลง พาหะนำโลกสู่คนและสัตว์เลี้ยง ตลอดจนแมลงศัตรูพืช

  6.ไอจีบาทีเอฟ 35 (IGEBA TF 35) เป็นเครื่องพ่นที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง คุณภาพการผลิต มาตรฐาน ISO 9001 และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัย โลก (WHO / VB / 89.973)

  7.ไอจีบาทีเอฟ 35 (IGEBA TF 35) มีระบบปิดน้ำยาเคมีเป็นระบบอัตโนมัติเมื่อเครื่องยนต์หยุดการทำงาน (เฉพาะรุ่น ที่เอฟ 35 อี)

  8.ไอจีบาทีเอฟ 35 (IGEBA TF 35) ใช้ท่อระบบละอองฝอยละเอียด และท่อหมอกควันแยกจากกัน

ข้อมูลทางเทคนิค:

ขนาดกว้างยาว x ยาว x สูง (ซม.)  137.5 x 27 x 34

น้ำหนัก (กก.)  7.9

ถังบรรจุสารเคมี (ลิตร)  5.7

ถังบรรจุสารเคมีได้สูงสุด (ลิตร)  6.0

ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)  1.2

กำลังแรงของเครื่อง (กิโลวัตต์ / แรงม้า)  18.7 / 25.4

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง(ลิตร / ชม.)  2

อัตราการฉีดพ่น (ลิตร / ชม.) (น้ำมัน)  20

อัตราการฉีดพ่นสูงสุด (ลิตร / ชม.) (น้ำมัน)  42

ปะจุไฟจุดระเบิด (ถ่านไฟฉาย)  4 x 1.5 โวลท์ 

แรงดันในถังบรรจุสารเคมี (บาร์)  0.25

อุปกรณ์ประจำเครื่อง
หัวฉีดขนาด 0.8 มม.(10 ลิตร/ชม.) 1 ชิ้น
หัวฉีดขนาด 1.0 มม.(15 ลิตร/ชม.) 1 ชิ้น
หัวฉีดขนาด 1.2 มม.(20 ลิตร/ชม.) 1 ชิ้น
หัวฉีดขนาด 1.4 มม.(25 ลิตร/ชม.) 1 ชิ้น
ท่อยาวดูดน้ำยาในถัง 1 ชิ้น
กรวยน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ชิ้น
กรวยน้ำยา 1 ชิ้น
เครื่องมือซ่อมบำรุง 1 ชุด
ทำความสะอาด 1 ชุด
ประเก็นชุดซ่อม 1 ชุด
คู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษาพร้อม รายการอะไหล่ (ภาษาไทย) 1 ชุด
สายสะพาย 1 ชุด

เลือกดูเครื่องพ่นหมอกควันเพิ่มเติมที่ 

สถานการณ์ ไข้เลือดออก 2562