ทรายทีฟอส

ทรายอะเบท

ทรายอะเบท ทรายทีฟอส ทรายทีมีฟอส 1 %

ทรายอะเบท ทรายทีฟอส มี 2 แบบ

1. แบบซองชา 20 กรัม มี 1,250ซอง/ถัง
2.แบบซอง 50 กรัม มี 500ซอง/ถัง

คุณสมบัติ ทรายอะเบท ทรายทีฟอส ทรายทีมีฟอส 1 %

1.ผลิตโดยกรรมวิธี และเครื่องจักที่ทันสมัยตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก (WHO)

2.ขนาดเม็ดทรายสม่ำเสมอ ทำให้การออกฤทธิ์ของสารสามารถแพร่กระจายได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

3.ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ และรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เลือกดูทรายอะเบทเพิ่มเติมที่ 

สถานการณ์ ไข้เลือดออก 2562