ทรายรูอีส

ทรายอะเบท ทรายรูอีส

ทรายอะเบท ทรายรูอีส  ทรายทีมีฟอส 1 % ชื่อสามัญ : ทีมีฟอส สาระสำคัญ : Temephos 1 % w/w (sand granules)

ทรายอะเบท ทรายรูอีส สามารถป้องกัน กำจัด และควบคุมลูกน้ำยุงลายได้ น้ำไม่ขุ่น ไม่ลอยน้ำ มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง 100 %

ทรายอะเบท ทรายรูอีส เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงพร้อมใช้ สูตรสำเร็จเป็นเม็ดทราย เพื่อใช้ควบคุมกำจัดลูกน้ำยุง ใช้ได้ทั้งบริเวณภายในและภายนอกที่มีการแพร่พันธุ์

ทรายอะเบท ทรายรูอีส  จะทำลายวงจรจรชีวิตยุงโดยฆ่าตัวอ่อน (ลูกน้ำ) ก่อนที่จะโตเป็นยุงเต็มวัย

วิธีใช้ สำหรับถังน้ำ แจกันดอกไม้ ให้ใช้รูอีส 5-10 โลกรัม ต่อพื้นผิว ที่เป็นวงกว้างหนึ่งเฮคเตอร์

อย/วอส.520/2556

เลือกดูทรายอะเบทเพิ่มเติมที่ 

สถานการณ์ ไข้เลือดออก 2562