น้ำยาฆ่าเชื้อ อัลตราไซด์

น้ำยาฆ่าเชื้อ อัลตราไซด์

น้ำยาฆ่าเชื้อ อัลตราไซด์

ส่วนประกอบ น้ำยาฆ่าเชื้อ อัลตราไซด์

กลูตาราลดีไฮด์ (Glutrldehyde) 15 % W/V
เบนซาโคเนียมคลอไรด์ (Benzalkonium Chloride) 10 % W/v
(แอลคิลเบนซิลไดเมทธิลแอมโมเนียมคลอไรด์)
(Alkyl benzyl Dimethyl Ammonium Chloride )
สรรพคุณ
   1.อัลตราไซด์ เป็นยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง สำหรับใช้ในโรงฟักไข่ โรงเรือน และสำหรับฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆสามารถออกฤทธิ์กับเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคต่างๆ ทั้งแบคทีเรียรวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย ไวรัส ทั้งมีปลอก และไม่มีปลอกหุ้ม เชื้อราโปรโตซัว ได้ดีเช่น มัยโคพลาสมา กับโบโร นิวคาสเซิล
   2.อัลตราไซด์ ออกฤทธิ์ได้ดีในสภาพน้ำกระด้าง สบู่ และสภาพที่มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์วัตถุ เช่นในคอกสัตว์ที่ไม่สะอาด มีมูลสัตว์อยู่ การพ่นส้อรถก่อนเข้าฟาร์ม อ่างจุ่มเท้าหน้าเล้า เป็นต้น
   3.อัลตราไซด์ ปลอดภัย ไม่กัดก่อน ไม่มีพิษตกค้าง
วิธีใช้
โรงฟักไข่                                   อัลตราไซด์ 1 ส่วน ต่อ น้ำ   150 ส่วน 

ห้องเก็บไข่                                 อัลตราไซด์ 1 ส่วน ต่อ น้ำ   300 ส่วน

โรงเรือน                                     อัลตราไซด์ 1 ส่วน ต่อ น้ำ   150 ส่วน

ห้องซักล้าง                                 อัลตราไซด์ 1 ส่วน ต่อ น้ำ   150 ส่วน

เครื่องมือ,อุปกรณ์                         อัลตราไซด์ 1 ส่วน ต่อ น้ำ   150 ส่วน

ยานพาหนะ,อ่างจุ่มเท้า                  อัลตราไซด์ 1 ส่วน ต่อ น้ำ   400 ส่วน

ถังน้ำดื่มของสัตว์                          อัลตราไซด์ 1 ส่วน ต่อ น้ำ 3000 ส่วน

ขนาด บรรจุ 1 ลิตร, 20 ลิตร

เลือกดูเครื่องพ่นยุงเพิ่มเติมที่ 

สถานการณ์ ไข้เลือดออก 2562