น้ำยาพ่นหมอกควัน

ไซเพอร์การ์ด 10 EC

ไซเพอร์การ์ด 25 EC

เอสต้า 100

เดลการ์ด 100

เดลการ์ด 50 EC

เดลการ์ด 10 EW

เพาเวอร์

คอสตา

เอสไบโอต้า

ซูมิไธออน L 40 S

อะควาดาต้าไซด์