มอสกอน 10 T

ทรายอะเบท มอสกอน 10 T

ทรายอะเบท มอสกอน 10 T Temephos 10 % w/w Tablet

ทรายอะเบท มอสกอน 10 T เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ควบคุมให้สารออกฤทธิ์ค่อยๆทยอยออกฤทธิ์ในน้ำได้นาน 4-5 เดือน

วัตถุประสงค์ ผลิตเพื่อให้สะดวกในการใช้งานไม่ต้องวัดตวง เพียงแต่ใช้ใส่ในภาชนะบรรจุน้ำกินน้ำใช้ เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อดี มอสกอน 10 T เป็นสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบเกรดที่บริสุทธิ์ > 94% ทำให้ยาที่ผลิตออกมาบริสุทธิกว่ายาทั่วไปผสมลงน้ำๆ ไม่ขุ่น สามารถใช้กับน้ำดื่ม น้ำใช้ได้หลังจากใส่ลงไปในภายชนะใส่น้ำ   สักระยะหนึ่ง   ตัวยา มอสกอน 10 T จะค่อยๆ ละลายตัวออกมาเคลือบภาชนะโดยจะไม่เห็นสิ่งสกปรกที่ก้นภาชนะซึ่งต่างกับทรายทีมีฟอสจะมองเห็นทรายเหลืออยู่ที่ก้นภาชนะดูไม่สะอาด สามารถใช้กำจัด ยุงลายได้ดีมากและฤทธิ์คงค้างยาวนาน 4-6 เดือน

ยุงจะ ตายช้ากว่าทรายการิด คือจะเรีมตายหลังจากลูกน้ำยุงสัมผัสยา 60นาที ถึง 3 วัน ขึ้นอยู่ความเข้มข้น แต่จะตาย100%

มอสกอน 10 T มีการทดสอบความเป็นพิษ Toxicology ( oral / Dermal LD 50 )

ผลิตจากโรงงานผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP / ISO 14001 : 2004

มีผลการทดสอบประสิทธิภาพ ทั้ง ภาคสนาม และในห้องปฎิบัติการ และ ตรวจสอบในน้ำดื่ม

ประโยชน์ มอสกอน 10 T ใช้กำจัดยุงลาย ยุงรำคาญ ยุงก้นปล่อง ตามภาชนะเก็บกักน้ำตามบ้านเรือน

อัตราการใช้ สำหรับน้ำดื่ม น้ำใช้ ห้ามใช้ความเข้มข้นเกิน 1ppm หรือ 1 เม็ดต่อน้ำ 100 ลิตรควบคุมยาวนาน 4-6 เดือน หรือ แต่สามารถใช้ 1 เม็ดต่อน้ำ 150-200 ลิตรขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ต้องการควบคุมลูกน้ำยุง

เลือกดูทรายอะเบทเพิ่มเติมที่ 

สถานการณ์ ไข้เลือดออก 2562