อะควาดาต้าไซด์

น้ำยาพ่นยุง อะควาดาต้าไซด์

น้ำยาพ่นยุง อะควาดาต้าไซด์ ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ กปศ.01 04 60 0019

1.สารไพรีทรอยด์ (pyrithriod)ที่มีสาระสำคัญ เดลต้าเมทริน (deltamethrin) 1%ที่องค์การอนามัยโลก(WHO)แนะนำให้กับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นละอองฝอย ULV สำหรับป้องกันกำจัดยุง

2.เป็นสูตรน้ำ ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยมากขึ้น

3.ผลิตโดยใช้เทคโนโลยี High Evaporation Retardant(HER) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพิเศษเฉพาะป้องกันการระเหยของละอองสารเคมีที่ถูกฉีดพ่นออกไป จึงทำให้ได้ประสิทธิภาพดีขึ้น เนื่องจากละอองสามารถทำงานในอากาศได้อย่างเต็มที่

ข้อดีของ อะควาดาต้าไซด์ สำหรับพ่นหมอกควัน แบบ ไม่ใช้น้ำมัน

ใช้เพียงน้ำผสมสำหรับฉีดพ่น ไม่ต้องใช้น้ำมันดีเซล จึงช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่เหม็นและไม่ทิ้งคราบเปื้อนเหมือนฉีดพ่นด้วยสูตรผสมน้ำมัน
ปลอดภัย สามารถใช้ภายในอาคารได้ โดยไม่เกิดไฟลุกที่ปลายกระบอกของเครื่องพ่นหมอกควัน
ประโยชน์ ใช้ป้องกันและกำจัดยุง ในบ้านเรือน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์

วิธีใช้ ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

สำหรับการกำจัดยุงลาย โดยใช้เครื่องพ่นหมอกควัน

ใช้ อะควาดาต้าไซด์ อัตรา 1 มิลลิลิตร เติมน้ำให้ได้ 120 มิลลิลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 100 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

**หมายเหตุ ในการพ่นแบบหมอกควัน จำเป็นต้องใช้เครื่องพ่นเฉพาะรุ่นที่ออกแบบเพื่อให้ใช้กับการฉีดพ่นแบบใช้น้ำเป็นส่วนผสม

สำหรับการกำจัดยุงลาย โดยใช้เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV)

ใช้ อะควาดาต้าไซด์ อัตรา 1 มิลลิลิตร เติมน้ำให้ได้20 มิลลิลิตร แล้วนำส่วนผสมในอัตรา 15 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตรในห้องครัวและโรงงานอุตสาหกรรม ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้าย ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิตให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องการผลิต

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1)หากถูก อะควาดาต้าไซด์ ผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที

2)หากสูดดม อะควาดาต้าไซด์ ให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ น้ำยาพ่นยุง,น้ำยาพ่นหมอกควัน อะควา ดาต้าไซด์

3)หาก  อะควาดาต้าไซด์ เข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์

4)หากกลืนกิน อะควาดาต้าไซด์ ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์พร้อมภาชนะบรรจุฉลากหรือใบแทรกของ อะควาดาต้าไซด์

เลือกดูน้ำยาพ่นยุงเพิ่มเติมที่ 

สถานการณ์ ไข้เลือดออก 2562