เอสต้า 100

น้ำยาพ่นหมอกควัน เอสต้า 100

น้ำยาพ่นหมอกควัน เอสต้า 100

น้ำยาพ่นหมอกควัน เอสต้า 100 เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดยุง สูตรเข้มข้น มีสารออกฤทธิ์ คือ เดลต้าเมทริน 1.0 % deltamethrin 1.0 % w/v อยู่ในกลุ่มสารไพรีทรอยด์(Pyrethroids) มีความปลอดภัยสูงกำจัดแมลงได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว แม้ใช้ในปริมาณน้อย มีความปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง พืช

ช้อดีของ น้ำยาพ่นหมอกควัน เอสต้า 100

-มีความเป็นพิษต่ำ ความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์เลี้ยง และพืช

-มีประสิทธิภาพในการกำจัดสูงกว่าสารชนิดอื่น

-เป็นสารเคมีที่ออกฤทธิ์กว้าง สามารถควบคุมแมลงได้หลายชนิด

-สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่งพ่นละอองฝอย ULV

ส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ : เดลต้าเมทริน 1.0% W/V

สูตร : ของเหลวเข้มข้น

แมลง : ยุง

วิธีการใช้และสัดส่วนเจือจาง

-สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging) ใช้ น้ำยาพ่นหมอกควัน เอสต้า 100 1 ลิตร ผสมน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันดีเซล 79 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 80 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

-สำหรับเครื่องพ่นละอองฝอย(ULV) ใช้ น้ำยาพ่นหมอกควัน เอสต้า 100 1 ลิตร ผสมน้ำ 14 ลิตรแล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 15 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

ข้อมูลเกี่ยวกับสารที่เป็นพิษ

ปริมาณที่เป็นพิษเมื่อรับสารทางปาง LD50 (rat)=13,500.7425 mg/kg

หมายเลขทะเบียน วอส.648/2555

ขนาดบรจุ 1 ลิตร

เลือกดูน้ำยาพ่นหมอกควันเพิ่มเติมที่ 

สถานการณ์ ไข้เลือดออก 2562