ไอจีบา ทีเอฟ 34

เครื่องพ่นหมอกควัน ไอจีบา ทีเอฟ 34

เครื่องพ่นหมอกควัน ไอจีบา ทีเอฟ 34 (IGEBA TF 34)

คุณสมบัติ เครื่องพ่นหมอกควัน ไอจีบา ทีเอฟ 34 (IGEBA TF 34)

   1.ไอจีบา ทีเอฟ 34 (IGEBA TF 34) มีน้ำหนักเบาสะดวกในการใช้งาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่แคบและมีขนาด จำกัด ซึ้งเครื่องพ่นหมอกควันแบบทั่วไปเข้าไปปฏิบัติงานไม่สะดวก

   2.ไอจีบา ทีเอฟ 34 (IGEBA TF 34)มีระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ไม่ใช้หัวเทียน จึงทำให้สะดวกในการใช้งาน

   3.ไอจีบา ทีเอฟ 34 (IGEBA TF 34) มีคาร์บูเรเตอร์เป็นระบบปรับน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ โดยไม่ต้องปรับปุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อหาอัตราส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศ

   4.ไอจีบา ทีเอฟ 34 (IGEBA TF 34) มีถังน้ำยาถังน้ำมันท่อพ่นหมอก ควันท่อพ่นละอองฝอยและท่อระบายความร้อนทำด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิม

   5.ไอจีบาทีเอฟ 34 (IGEBA TF 34) สามารถใช้พ่นสารเคมีทั้งระบบหมอก ควันเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงพาหะนำโลกสู่คนและสัตว์เลี้ยงตลอดจนแมลงศัตรูพืชโรคพืช

   6.ไอจีบา ทีเอฟ 34 (IGEBA TF 34) เป็นเครื่องพ่นที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง คุณภาพการผลิต มาตรฐาน ISO 9001 2000 และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัย โลก (WHO / VB / 89.973)

“ศูนย์วิจัยกำจัดศัตรูพืชที่เข้าร่วมโครงการ” (IPARC) (อิมพีเรียลคอลเลจ, แอสค็อท, สหราชอาณาจักร) ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมดูแลสุขภาพของเวกเตอร์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ WHO / HTM / NTD / WHOPES / 2,010.9 ฉบับปรับปรุง 2010 “(TF34 / E)

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดยาว (ยาว x สูง x สูง) (ซม.)  78 x 27 x 34

ถังบรรจุสารเคมี มาตรฐาน (ลิตร)  5.7

น้ำหนักเครื่องเปล่า (กก.)    6.6

ถังบรรจุสารเคมีได้สูงสุด (ลิตร)    6.0

ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)   1.2

กำลังแรงม้าของเครื่อง (กิโลวัตต์/แรงม้า)   10 / 13.6

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร/ชม.) 1.1

อัตราการฉีดพ่นเฉลี่ย (ลิตร / ชม.) (น้ำมัน)   15

อัตราการฉีดพ่นเฉลี่ยได้สูงสุด (ลิตร / ชม.) (น้ำมัน)  25

ปะจุไฟจุดระเบิด (ถ่านไฟฉาย)   4 x 1.5 โวลท์

แรงดันในถังบรรจุสารเคมี (บาร์)   0.25

อุปกรณ์ประจำเครื่อง
หัวฉีดขนาด 0.8 มม.(10 ลิตร/ชม.) 1 ชิ้น
หัวฉีดขนาด 1.0 มม.(15 ลิตร/ชม.) 1 ชิ้น
หัวฉีดขนาด 1.2 มม.(20 ลิตร/ชม.) 1 ชิ้น
หัวฉีดขนาด 1.4 มม.(25 ลิตร/ชม.) 1 ชิ้น
ท่อยาวดูดน้ำยาในถัง 1 ชิ้น
กรวยน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ชิ้น
กรวยน้ำยา 1 ชิ้น
เครื่องมือซ่อมบำรุง 1 ชุด
ทำความสะอาด 1 ชุด
ประเก็นชุดซ่อม 1 ชุด
คู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษาพร้อม รายการอะไหล่ (ภาษาไทย) 1 ชุด
สายสะพาย 1 ชุด

เลือกดูเครื่องพ่นหมอกควันเพิ่มเติมที่ 

สถานการณ์ ไข้เลือดออก 2562