ไอจีบา ยู 40 HD-M

เครื่องพ่นละอองฝอย ไอจีบา ยู 40 HD-M (IGEBA U 40 HD-M)

เครื่องพ่นละอองฝอย ไอจีบา ยู 40 HD-M (IGEBA U 40 HD-M)แบบติด

“การประยุกต์อุปกรณ์นี้ ได้รับการค้นพบ โดยหน่วยงานวิจัยเวกเตอร์ควบคุม (มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์มาเลเซีย USM) เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ของ WHO สำหรับข้อกำหนด การควบคุมเวกเตอร์องค์การอนามัย  / YBC / 89.972” เครื่องพ่นละอองฝอย ไอจีบา ยู 40 HD-M (IGEBA U 40 HD-M) ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ WHO โดยเฉพาะกับอุปกรณ์ สำหรับการควบคุมแมลงพาหนะนำโรค (WHO / VBC / 89.972) ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อติดตั้งบนยานพาหนะ

ได้รับการออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ใช้ได้ดีทั้งในสถานการณ์ที่เกิดการระบาดของโรคที่รุนแรง และสถานการณ์ปกติ ลดระยะเวลาการทำงานและได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษที่จะติดตั้งอยู่บนยานพาหนะ มี 4 หัวฉีด และแต่ละหัวฉีดสามารถปรับได้อย่างอิสระ นอกจากนั้นยังสามารถต่อท่อฉีดพ่นได้ไกล 10 เมตร

คุณสมบัติ ไอจีบา ยู 40 HD-M (IGEBA U 40 HD-M)

– ไอจีบา ยู 40 HD-M (IGEBA U 40 HD-M) ติดตั้งอยู่บนโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงมีระบบกันยางสะเทือนทั้ง 4 มุม

– ไอจีบา ยู 40 HD-M (IGEBA U 40 HD-M) ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อติดตั้งบนยานพาหนะ

– ไอจีบา ยู 40 HD-M (IGEBA U 40 HD-M) ปรับอัตราการไหลได้ตั้งแต่ 6-60 ลิตร/ชม. ถังบรรจุสารเคมี 75 ลิตร ( สแตนเลส)

– ไอจีบา ยู 40 HD-M (IGEBA U 40 HD-M) มีระบบควบคุมระยะไกลจากภายในห้องโดยสารของคนขับรถโดยรีโมท

– ไอจีบา ยู 40 HD-M (IGEBA U 40 HD-M) มีจำนวนหัวฉีด 4 หัวฉีดและปรับหัวฉีดพ่นได้อย่างอิสระทุกหัวฉีด

ไอจีบา ยู 40 HD-M (IGEBA U 40 HD-M) สามารถต่อท่อพ่นได้ถึง 10 เมตรพร้อมใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดตัวเครื่อง (ยาว x กว้าง x สูง) (ซม.)  110 x 95 x 68

น้ำหนักเครื่องเปล่า (กก.)  196

ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)  20

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร / ชม.)  4.5

ขนาดแบตเตอรี่  12 โวลท์, 36 แอมป์

การขับคอมเพรสเซอร์แอร์  สายพานร่อง วี 2 เส้น

อัตราการไหล (เมตร3/นาที)  6

แรงดัน (บาร์)  0.3

ถังบรรจุสารเคมี (ลิตร)  75

จำนวนหัวฉีดพ่น  4

อัตราการฉีดพ่น (ลิตร / ชม.)  40

อัตราการฉีดพ่นี ได้สูงสุด (ลิตร / ชม.)  60

ขนาดละอองสารเคมี (VMD)  50 % < 12 ไมโครเมตร

                                      90 % < 20 ไมโครเมตร

การควบคุมการทำงาน  รีโมท สายยาว 5 เมตร

ลือกดูเครื่องพ่นละอองฝอยเพิ่มเติมที่ 

สถานการณ์ ไข้เลือดออก 2562