เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง

เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง

การทำงานของเครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุงเป็นระบบเจ็ท (Pulse Jet) หมายถึง การจุดระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นลูกโซ่อย่างอัตโนมัติ โดยการจุดระเบิดครั้งแรกจะทำให้เกิดสภาพเป็นสุญญากาศสามารถดูดไอน้ำมันเบนซิน ที่ใช้ หรือ น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 และอากาศจากภายนอกให้เข้ามาแทนที่และจุดระเบิดจะใช้ความร้อนในการดันเม็ดน้ำยาออกไป โดยจะแบ่งระบบการทำงานออกเป็น 3 ระบบ คือ

  1. ระบบไฟ
  2. ระบบอากาศ
  3. ระบบน้ำมัน

โดยกำหนดไว้ว่าทั้ง 3 ระบบนี้ต้องครบถ้วนสมบูรณ์เครื่องถึงจะใช้งานได้ แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเครื่องจะไม่สามารถใช้งานได้เลย โดยเมื่อมีระบบทั้ง 3 ครบแล้ว เมื่อเครื่องติดระบบจะมีแรงดันจุดระเบิดให้เครื่องพร้อมพ่นสารได้ แรงดันความร้อนจะดันน้ำยาออกไปที่ปลายท่อเพื่อพ่นตัวน้ำยาออกไป

ขนาดเม็ดน้ำยาควรจะมีขนาดระหว่าง 5 µm แต่ไม่เกิน 30 µm ถ้าเกิน 30 µm เม็ดน้ำยาจะหนักและทำให้เม็ดน้ำยาตกลงพื้นได้เร็วกว่าปกติจะไม่ได้ประสิทธิภาพในการพ่น แต่ถ้าต่ำกว่า 5 µm ก็ใช้ไม่ได้เพราะเม็ดน้ำยาโดนความร้อนก็จะระเหยหมดใช้ไม่ได้เช่นกัน

การตรวจเช็คเครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง

การตรวจเช็คอย่างแรกต้องตรวจที่ระบบไฟก่อนใน 3 ระบบนี้ ดุที่หัวเทียนยังสามารถจุดประกายติดไหม น้ำมันที่ใช้ก็ต้องเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 หรือ น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ก็

 ส่วนระบบ อากาศเราจะดูตรวจเช็คดูที่แผ่นไดอะแฟรม หรือเรียกว่าแผ่นดอกจันทร์  โดยดูว่าแผ่นไดอะแฟรมมีการชำรุดหรือมีการเสื่อมสภาพหรือไม่ ต้องคอยเช็คคอยเปลี่ยนไม่ใช้แผ่นไดอะแฟรม เกิดการขาด หรือรั่วได้

ข้อดีของการพ่นโดยเครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง

1.มองเห็นการปฏิบัติงานได้ง่าย และชาวบ้านสามารถหลบหลีกได้ง่าย ชาวบ้านเชื่อในวิธีนี้มาก

2.สามารถตรวจสอบความครอบคลุมในการพ่นได้ง่าย

3.ใช้ความเข้มข้นของน้ำยาต่ำ ทำให้มีความปลอดภัยแก่ผู้พ่น

ข้อเสียของการพ่นโดยเครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง

1.ค่าใช้จ่ายในการพ่นสูงเนื่องจากใช้น้ำมันดีเซลเป็นส่วนผสมของน้ำยา

 2.มีกลิ่นกลิ่นน้ำมันเยอะ และบ้างครั้งมีการฟุ้งละอองเยอะ ทำให้พื้นบ้านเลอะเทอะ ไม่ควรพ่นในบ้าน

3.อาจเสี่ยงต่อการลุกไหม้ได้ง่าย เนื่องจากเครื่องพ่นหมอกควันใช้อุณหภูมิสูงในการผลิตละอองสารเคมีในการพ่น ทำให้สามารถติดไฟได้

เทคนิคการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง

การพ่นยุงด้วยเครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุงต้องพ่นในบ้านจากห้องในก่อนและเดินถอยหลังออกมาจากชั้นบน ลงมายังชั้นล่าง โดยพ่นให้ห่างจากผนังประมาณ 2-3 เมตร เพราะแรงดันสามารถไปได้ไกล ถ้าเครื่องดับขณะกำลังพ่นต้องรีบปิดวาล์วน้ำยาเคมี นำเครื่องออกมายังที่โล่งโดย เพราะอาจมีไฟลุกที่ปลายท่อ ทำให้ลุกไหม้ในบ้านได้ และให้รีบแก้ไขโดยวิธีการดับเครื่องแล้วคายแรงดันที่ถังน้ำยาเคมี  แต่ถ้าน้ำยาเคมีไม่ออกหรือไม่มีควันให้ดับเครื่องแล้วตรวจดูท่อส่งน้ำยาอาจอุดตัน ตรวจดูว่ามีอะไรอุดตันหัวฉีดหรือไม่ หากมีเศษผงติดให้ใช้ลมเป่าออก  

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *